همسان سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی

آدینه پرس: مدیرکل تأمین اجتماعی فارس با اشاره به عملی شدن همسان سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی در استان، افزود: حکم حقوقی فروردین ماه در برگیرنده افزایش سنواتی حقوق‌ها و همچنین همسان سازی خواهد بود.

ابراهیم کشاورز با تائید پرداخت علی الحساب مرحله دوم متناسب سازی حقوق مستمری بگیران با واریز یک میلیون و دویست هزار تومان به حساب بازنشستگان تأمین اجتماعی، افزود: مستمری بگیران بازمانده این مبلغ را به تناسب درصد سهم دریافت کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: با وجود تأمین و واریز نشدن منابع اعلام شده قبلی، با استفاده از منابع جایگزین قولی که به بازنشستگان و مستمری بگیران داده شده بود، عملیاتی شد.

مدیرکل تأمین اجتماعی فارس اظهارداشت: این افزایش مشمول مشاغل سخت و زیان آور هم می‌شود، حتی مابه التفاوتی را هم که مربوط به ماه‌های گذشته بود پرداخت شد و تا کسی را نداریم که مابه التفاوت مربوط به مشاغل سخت و زیان آور را دریافت نکرده باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.