;

آغاز دی، پایان نسخه های کاغذی بیمه سلامت

به گزارش آدینه پرس: دکتر «وحید مجیدی» در نشست خبری که با همراهی «محمدحسین امیرپور» معاون بیمه و خدمات و «جمال آزادی» مسئول روابط عمومی اداره کل بیمه سلامت آذربایجان شرقی در اتاق جلسات این اداره کل برگزار شد، گفت: با توجه به الزام قوانین بالادستی از جمله تبصره ۱۷ بند «ک» قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور که بیان می کند خرید خدمات سلامت و پرداخت هزینه از ابتدای دی سال ۱۴۰۰ خارج از نسخه الکترونیک ممنوع است، نسخ کاغذی از این تاریخ به صورت کامل پذیرفته نخواهد شد و نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی جایگزین آن خواهد شد.

 

وی اظهار کرد: نسخه نویسی الکترونیکی یکی از بزرگ ترین پروژه های اجرا شده توسط کل کشور بود و خوشبختانه ما در بیمه سلامت موفقیت های خوبی در اجرای این پروژه عظیم که به واقع مطالبه مردم، مجلس، دولت و حاکمیت بود، به دست آوردیم.

 

مدیرکل بیمه سلامت آذربایجان شرقی توضیح داد: اولین برنامه استقرار نسخه نویسی الکترونیک، ۶ سال قبل و به صورت پایلوت در استان کرمان عملیاتی شد و پس از مشخص شدن نقاط ضعف و قوت، اجرای پایلوت آن از سال ۹۷ در سطح برخی از استان ها و شهرستان های دیگر کشورمان آغاز شد که بستان آباد در آذربایجان شرقی یکی از همین مناطق بود.

 

وی با اشاره به اینکه نسخه نویسیِ الکترونیکیِ امروز با نسخه نویسیِ الکترونیکیِ ۶ و یا ۳ سال قبل غیرقابل مقایسه است، ادامه داد: اگر ۶ سال قبل ما در نسخه نویسی الکترونیکی در پلّۀ اول بودیم، اینک در پلّۀ ۲۰۰ و حتی ۳۰۰ ایستاده ایم و در اجرای این برنامه مهم به قدری تکامل پیدا کرده ایم که در زمان حاضر می توانیم ادعا کنیم نسخه نویسی الکترونیکی را به بلوغ رسانده ایم.

 

دکتر مجیدی در عین حال تصریح کرد: طرح این ادعا بیانگر آن نیست که دیگر نظام نسخه نویسی الکترونیک کاملِ کامل است چراکه باید متناسب با نیازها و اقتضائات روز باید این نظام را کامل تر هم کنیم که البته این آمادگی در سازمان های بیمه گر از جمله بیمه سلامت وجود دارد./فاطمه محمدزاده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.