اجراي طرحهاي اشتغال جايگزين راهکاري براي برون رفت از مشکلات پيش روي جوامع محلي پيرامون درياچه اروميه

به گزارش آدینه پرس: مدير هماهنگي ترويج کشاورزي سازمان جهادکشاورزي استان آذربايجان شرقي در گفتگو با خبرنگاران با بيان اينکه نخسيتن رويداد دانش بنيان و نوآور ويژه حوضه درياجه اروميه، ۵-۱ دي ماه ۱۴۰۰ در محل نمايشگاه هاي بين‌المللي اروميه برگزار خواهد شد گفت: در اين نمايشگاه يک غرفه ويژه اي براي سازمان جهادکشاورزي استان آذربايجان شرقي در نظر گرفته شده است.

وي با بيان اينکه اين رويداد با هدف معرفي دستاوردها و آخرين يافته هاي نوين در حوزه کشاورزي و دستگاه هاي اجرايي مرتبط در زمينه احياي درياچه اروميه برگزار مي شود، افزود: اين نمايشگاه همزمان با برگزاري دوازدهمين نمايشگاه ماشين آلات کشاورزي، نهاده ها و آبياري استان ، دي ماه امسال در محل برگزاري دائمي نمايشگاه هاي بين المللي استان واقع در پارک جنگلي اروميه برگزار مي شود.

مهندس عبادپور ارائه دستاورها و نتايج طرح هاي جامع وزارت جهاد کشاورزي در حوزه درياچه اروميه توسط سه استان حوزه آبريز در طول ۵ سال اخير از جمله استان آذربايجان شرقي ، حضور کشاورزان پيشرو در حوزه اقدامات احياي درياچه اروميه، حضور ستاد احيا و شرکت هاي فني و مهندسي، مشاوره اي و طرف قرار داد طرح نجات درياچه اروميه و برگزاري کارگاه هاي آموزشي تخصصي را از محورهاي برگزاري اين رويداد عنوان کرد.

وي با بيان اينکه هم اکنون فاز اول طرح احياي درياچه اروميه با بهره برداري از طرح انتقال آب از سد کاني سيب به عنوان مهمترين پروژه رو به اتمام است، گفت: گام دوم احياي درياچه اروميه در دولت سيزدهم با شعارافزايش بهره وري آب در بخش کشاورزي در دست اجراست و بايد تلاش ها و برنامه ريزي ها در اين زمينه صورت گيرد.

مدير هماهنگي ترويج کشاورزي سازمان جهادکشاورزي استان ، افزايش بهره وري مصرف و مديريت آب با به کارگيري آخرين يافته هاي ترويجي و علمي را رويکرد اصلي در نجات درياچه اروميه در دولت سيزدهم عنوان کرد و گفت: ۳۵۰ هزار کشاورز در سه استان حوضه آبريز درياچه اروميه در آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي و کردستان فعاليت دارند که توجه به اشتغال، معيشت اين بخش با توجه به بهره وري آب کشاورزي در دستور کار دولت قرار دارد.

وي با اشاره به اجراي ۴ طرح جامع زراعت، باغباني، ترويج و آب و خاک در طول ۵ سال گذشته تحت عنوان احياي درياچه اروميه توسط وزارت جهاد کشاورزي، اضافه کرد: اين نمايشگاه فرصت مناسبي براي ارائه نتايج و دستاوردهاي اين طرح هاي اجرايي در طي چند سال اخير است.

مهندس عبادپور با تاکيد بر اينکه تغييرالگوي کشت در حوضه آبريز درياچه اروميه ضروري است، گفت: آموزش کشاورزان براي تغيير الگوي کشت، استفاده از سيستم هاي نوين کشاورزي، کاشت محصولات کم آب بر واستفاده از ظرفيت رسانه ها از جمله راهکارهاي مهمي است که در راستاي احياي درياچه اروميه توسط مديران حوزه ترويج جهاد کشاورزي استان دنبال مي شود.

وي با بيان اينکه هوشمندسازي و شناسايي چاه هاي غيرمجاز آب در مناطق روستايي و استفاده از سيستمهاي جديد آبياري در حوضه آبريز درياچه اروميه اهميت فراواني دارد ادامه داد: يکي از اولويتهاي جهاد کشاورزي آذربايجان شرقي در راستاي احياي درياچه اروميه و بهبود روند آبي حوضه آبريز اين درياچه، ايجاد گلخانه هاي با متراژ بالا و کشت محصولات کم آب‌بر است.

مدير هماهنگي ترويج کشاورزي سازمان جهادکشاورزي استان با بيان اينکه اجراي طرح هاي اشتغال جايگزين و اشتغال روستايي از طريق اعطاي تسهيلات بانکي، راهکاري براي برون رفت از مشکلات پيش روي بيش از ۵۰۰ هزار نفر جمعيت جوامع محلي و روستايي آذربايجان شرقي در پيرامون درياچه اروميه بود افزود: تضمين معيشت جوامع محلي پيرامون درياچه اروميه از طريق اجراي طرحهاي اشتغال جايگزين، رويکردي براي حفظ حيات در اطراف اين پهنه آبي است که در قالب پرورش شتر، کشت زعفران، فرآوري گياهان دارويي، کاشت پسته و کلزا و اشتغال با کمکهاي صندوق خرد روستايي از چند سال قبل در استان آذربايجان شرقي آغاز شده است.

وي تاکيد نمود: اجراي اين طرح ها نشان داد که پسروي درياچه اروميه هرچند تهديدي زيست‌محيطي محسوب مي‌شود، اما مي توان در برخي حوزه‌ها آن را به فرصتي براي کسب و کارهاي جديد و ترويج شيوه‌هاي جديد کشاورزي تبديل کرد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.