;

احساس تکلیف سن و سال نمی شناسد !

بهروز خاماچی ؛ با حضور در فرمانداری تبریز برای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر تبریز کاندیدا شد.

بهروز خاماچی:

هدفم از حضور در انتخابات خدمت است و این دوره چهارم است که شرکت می‌کنم.

در دوره پنجم حرف‌های زیادی زده شد اما عملی نبود زیرا مرکز اهمیتی به شورا نمی‌داد.

اعضای شورای پنجم با یکدیگر مبارزه داخلی دارند و به نفع تبریز کار نمی‌کنند.

تبریز همان تبریز پنجاه سال قبل است و پیشرفتی نداشته در حالیکه تبریز اولین شهری است که با تمدن اروپا ارتباط داشت.

بیشتر از ۸۵ سال دارم و چهل کتاب دارم.

خبرنگاران فقط به دنبال اعضای جنجالی شورا نباشند چون از آنها چیزی در نمی آید.

ما این شهر را می‌‌شناسیم نه آنهایی که به دنبال جنجال هستند.

ن/۶۶

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.