تردد بيش از۱۰۵هزارو۴۰۰دستگاه وسائط نقليه سنگين باری از پايانه های مرزی جلفا ونوردوزدرشش ماه اول سال ۱۴۰۱

پایانه های مرزی جلفا ونوردوز درشش ماهه اول سالجاری شاهدترددبیش از105هزارو400دستگاه وسائط نقلیه سنگین باری بودند.

به گزارش پایگاه خبری آدینه پرس: مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی بااعلام این خبرافزوددراین مدت بیش از۵۱هزارو۵۰۰دستگاه کامیون ایرانی وخارجی از مرزنوردوز و بیش از۵۳هزارو۸۰۰دستگاه کامیون ایرانی وخارجی ازمرزجلفاترددکرده اندکه این آماردرنوردوز۷درصد ودرجلفا۶۴درصدنسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

اورجعلی علیزاده افزود درهمین مدت میزان واردات وصادرات ازمرزنوردوز۴۲۸هزارو۵۰۰تن ومیزان کالای ترانزیت ورودی وخروجی ازاین مرز۱۱۵هزارو۸۱تن بوده است.

وی گفت درهمین مدت میزان واردات وصادرات کالا ازمرزجلفا۵۴۰هزارو۱۰۰ تن ومیزان کالای ترانزیت ورودی وخروجی ازاین مرز۳۷۰ هزارو۲۰۰تن بوده است.

علیزاده همچنین گفت دراین مدت مجموع مسافرترددکننده ازاین دوپایانه مرزی ۲۰۰هزارو۸۴۲نفربوده است که۱۰۸هزارو۲۹۴نفرازنوردوزو۹۲هزارو۵۴۸ نفرازجلفاترددکرده اند.

وی اضافه کردهمچنین دراین مدت تعداد۲هزارو۶۰۰ اتوبوس مسافری ایرانی وخارجی ازاین دوپایانه مرزی ترددکرده اند

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.