زمینه ملاقات زندانیان با خانواده هایشان به صورت مجازی فراهم می‌شود

رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی با اعلام اینکه زمینه ملاقات خانواده زندانی در منزل با مددجو در زندان از طریق ویدئوکنفرانس در آینده نزدیک فراهم می‌شود، بر فرهنگ سازی رسانه های گروهی و مطبوعات برای تبیین و تشریح ملاقات مجازی به جای ملاقات حضوری تاکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری آدینه پرس؛ موسی خلیل اللهی در گفت وگویی, از رسیدگی و ارتباط ۸۵ درصدی محاکم با زندانی از طریق فضای مجازی و ویدئوکنفرانس خبر داد و در خصوص موضوع اصلاح مجرمین نیز گفت: هدف از مجازات حبس، تنها تنبیه نبوده بلکه هدف اصلی اصلاح و تربیت، بازآموزی و بازاجتماعی کردن مجرمان است.

 

وی حبس زدایی و جلوگیری از تجمل کیفر در زندان ها را یکی از رویکردها و اهداف مهم و محوری دستگاه قضائی برشمرد و افزود: بر همین اساس از سال گذشته استفاده از پابند الکترونیکی برای زندانیانی که جرایم سبک دارند، در دستور کار دادگستری آذربایجان شرقی قرار گرفته است.

 

وی بحث زندان و زندانی و برخورد با جرایم مختلف را از جمله موضوعات مهم و قابل بررسی های دقیق کارشناسی و حقوقی دانست و ادامه داد: قوه قضایئه نسبت به جرایم دو نوع رویکرد دارد، به طوری که در رابطه با جرایم خشن که امنیت را مخدوش کرده و با از بین بردن آرامش احساس ناامنی در سطح جامعه ایجاد می کنند برخوردی جدی، بدون اغماض و اثرگذار دارد و در مقابل آن در خصوص جرایم سبک رویکردی بسیار متقاوت را در پیش گرفته است.

 

خلیل اللهی اظهار داشت: بر همین مبنا در رابطه با جرایم سبک و غیرعمدی که شخص برای اولین بار مرتکب جرم می شود، تا حد امکان کمک کردن برای نرفتن به زندان و استفاده از ارفاقات قانونی محور قرار گرفته است و قرارها به نحوی نیست که جرایم سبک منجر به زندانی شدن فرد شود.

 

وی بهره مندی از پابند الکترونیکی را یکی از الزامات مهم در کاهش ورودی به زندان ها ارزیابی و اضافه کرد: هم اکنون تعداد ۳۰۰ نفر از کسانی که برای اولین بار مرتکب جرایم سبک شده اند، در سطح استان با پابند الکترونیکی در خارج از زندان به سر می برند تا از آثاری که زندان می تواند به خانواده زندانیان وارد کند، جلوگیری شود.

 

خلیل اللهی با اشاره به اینکه اشتغال زندانیان یکی از اولویت‌های مهم و اصلی مجموعه دادگستری آذربایجان شرقی است و تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در این راستا از سال ها قبل آغاز شده است، افزود: یکی از راهکارهای بازسازی شخصیتی زندانیان و حمایت از خانواده زندانیان حرفه آموزی است که زندان های آذربایجان شرقی باید در کنار اشتغال، بحث حرفه آموزی زندانیان را در اولویت قرار دهند.

 

وی با تاکید بر لزوم توسعه و گسترش حرفه آموزی و اشتغال زندانیان در دوره حبس، یادآور شد: با توجه به اینکه آذربایجان شرقی یکی از قطب های صنعتی کشور است، در بحث اشتغال زندانیان می توان از ظرفیت شهرک های صنعتی و واحدهای تولیدی منطقه در راستای اجرای سند تحول قضایی استفاده کرد.

 

رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی سوادآموزی و حرفه آموزی مددجویان در زندان های استان را از جمله اقدامات مهم دستگاه قضائی برای کاهش ورودهای زندان در سال های آینده بیان و اضافه کرد: هم اکنون در مدرسه دولتی مستقر در زندان تبریز در مقطع متوسطه اول و دوم تعداد ۱۹۴ نفر مددجو مشغول تحصیل هستند و در حوزه حرفه آموزی نیز مددجویان مهارت ها و مشاغل مختلفی را یاد می گیرند که حتی از این محل بخشی از هزینه های خانواده خود را نیز تأمین می کنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.