صدور اسناد تک برگی برای ۱۲۰۰۰ جلد سند مالکیت دولتی

    به گزارش آدینه پرس : روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی، علی اصغر عباس زاده مدیر کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی در جلسه ای که به روز یکشنبه ۱۹/۱۱/۹۹ با حضور معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان و ذیحسابان دستگاههای اجرایی استان تشکیل شد، گفت: در اجرای بودجه سال ۱۳۹۹ با تشکیل مداوم ستاد درآمد و تجهیز منابع استان و نیز پیگیری‌های به عمل آمده درآمدهای مصوب ده ماهه استان به طور صد درصد وصول، و پیش بینی می ‌گردد تا پایان سال جاری نیز درآمد پیش بینی شده به مبلغ ۴۲۰۰۰ میلیارد ریال وصول ‌گردد.

وی افزود: درآمد مصوب سال ۱۳۹۹ استان آذربایجان شرقی، ۲۸۸/۱۹۴/۴۲ میلیون ریال می‌باشد که نسبت به سال قبل ۴۳/۳۱ میلیون ریال افزایش داشته است.

وی در خصوص مقدار اعتبارات هزینه‌ای گفت: ۲۸۱/۷۹۱/۵ میلیون ریال اعتبارات استانی (بودجه مصوب)، ۰۸۲/۱۸۱/۵ میلیون ریال اعتبارات استانی (تخصیص)، ۹/۴۵۴/۳۴۲ میلیون ریال اعتبارات استانی(پرداختی)، ۱۵۱/۳۴۸ میلیون ریال ردیف های متفرقه (بودجه مصوب)، ۸۶۰/۳۳۸میلیون ریال  ردیف های متفرقه (تخصیص) ۸۶۰/۳۳۸ میلیون ریال ردیف های متفرقه پرداختی می باشد که جمع کل بودجه مصوب ۴۳۲/۱۳۹/۶ میلیون ریال، جمع کل تخصیص ۹۴۲/۵۱۹/۵  میلیون ریال و جمع کل پرداختی ۱۰۴/۳۱۱/۵ میلیون ریال می باشد.

وی افزود: حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی استان و نیز سایر هزینه ها پس از دریافت درخواست وجه ها، کل درخواست های واصله به مبلغ ۸۲۰/۴۰۱/۴ میلیون ریال در وجه کارکنان دستگاههای اجرایی واریز گردیده است.

عباس زاده در خصوص اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای گفت: بودجه مصوب اعتبارات عمرانی استانی، ۷۴۴/۴۹۴/۴ میلیون ریال، تخصیص، ۴۵۸/۰۴۸/۲ میلیون ریال و پرداختی ۰۶۷/۱۵۷/۱ میلیون ریال می باشد همچنین بودجه مصوب عمرانی دانشگاهها ۴۶۷/۵۶۴ میلیون ریال و تخصیص ۴۴۴/۱۹۷ میلیون ریال و ۳۵۹/۱۵۶ میلیون ریال  پرداختی عمرانی دانشگاهها است. عباس زاده اظهار داشت: با توجه به ابلاغ بودجه و نیز موافقت نامه های متبادله دستگاههای اجرایی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کل درخواست‌های واصله اعم از نقدی و اسناد خزانه در موعد مقرر اقدام می‌گردد.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی گفت: در راستای اجرای قانون بودجه و نیز برنامه پنجساله ششم توسعه مبتنی بر انتقال کلیه حساب های بانکی دولتی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز انتقال حسابهای عاملین ذیحساب از سایر بانکها به بانک ملی، حسابهای عاملین دستگاههای اجرایی به بانک ملی منتقل  و پیش بینی می گردد کلیه حسابها تا پایان سال جاری به بانک ملی منتقل گردد.

وی از مجوز فروش تعداد ۸۲ فقره باب ملک مازاد دستگاهای اجرایی اعم از استانی و ملی از طریق مقام عالی وزارت خبر داد و گفت: در اجرای تبصره ۱۲ قانون بودجه سال جاری تعداد ۲۶۲ باب ملک مازاد دستگاههای اجرایی اعم از استانی و ملی شناسایی و جهت صدور مجوز فروش به وزارت متبوعه ارسال شده که تاکنون ۸۲ فقره مجوز فروش از طریق مقام عالی وزارت صادر و در مراحل انجام مزایده می باشد.

وی افزود: در اجرای قانون کاداستر مبنی بر اخذ سند مالکیت دولتی تا پایان دی ماه تعداد ۱۲۰۰۰ جلد سند جهت صدور اسناد تک برگی به اداره کل ثبت اسناد ارسال گردیده است.

عباس زاده با اشاره به کاهش مصرف کاغذ و جلوگیری از اتلاف منابع گفت: در اجرای قانون محاسبات عمومی کشور کلیه صورت حسابهای ماهانه و سالانه دستگاههای اجرایی به صورت الکترونیکی از طریق سامانه سناما دریافت و صورت حساب عملکرد در موعد مقرر به وزارت متبوعه ارسال می گردد که این امر موجب کاهش مصرف کاغذ و از اتلاف منابع جلوگیری می نماید. وی گفت: در ده ماهه سال جاری مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۹۷۷/۳۷۸/۵  ریال در سامانه اوراق تسویه ثبت گردیده که نسبت به سال قبل ۲۱ درصد دارای رشد می باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.