فوق العاده ویژه معلمان مطابق قانون در شهریور پرداخت می شود

به گزارش آدینه پرس: از وزارت آموزش و پرورش، در جلسه ای با حضور معاونین وزارت آموزش و پرورش، دیوان محاسبات کل کشور و سازمان برنامه و بودجه در خصوص پرداخت فوق العاده ویژه معلمان به استناد “بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، با رعایت مصوبه شماره ۱۳۸۰۹۱/ت ۵۰۰۰ ه مورخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ هیأت وزیران” برای مشمولین طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور به میزان حداقل ۲۱ و حداکثر ۲۷ درصد براساس بند الف تبصره ۱۲ قانون کل کشور، مقرر شد پس از رفع مغایرت احکام صادره، افزایش فوق العاده ویژه مشمولین مفاد مصوبه یادشده در شهریور ۱۴۰۰ اعمال شود.

 

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد: براین اساس مابه التفاوت فروردین لغایت مرداد ۱۴۰۰ نیز همزمان با حقوق و مزایای شهریور ماه پرداخت می شود.

م/۵۹

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.