ميزان مصرف کودهاي يارانه‌اي در آذربايجان شرقي هيچگاه دچار پٌرمصرفي نبوده است

به گزارش آدینه پرس: مهندس جمشيد باقريان در گفتگو با خبرنگاران ضمن بيان اين مطلب افزود: ميزان مصرف شده اين کودها همواره کمتر از ميزان توصيه شده توسط مؤسسه تحقيقات خاک‌ وآب بوده و نياز کشور به انواع کودهاي ازته، فسفاته و پتاسه هر سال توسط مؤسسه تحقيقات خاک ‌و آب کشور به وزارت جهادکشاورزي اعلام و مقادير کودهاي موردنياز به شرکت خدمات حمايتي کشاورزي اعلام و به استانها ابلاغ مي‌شود و در استان آذربايجان شرقي نيز ميزان کود مورد نياز سالانه توسط سازمان جهادکشاورزي به شرکت خدمات حمايتي کشاورزي استان اعلام و اين شرکت کود مورد تعهد را تأمين مي‌کند.

وي با اشاره به اينکه ميزان نياز کشور به کودهاي ازته، فسفاته و پتاسه مطابق ابلاغ مؤسسه تحقيقات خاک ‌و آب کشور به طور متوسط ۴.۵ ميليون تن در سال است، بيان کرد: اين در حالي است که مصرف کودهاي مذکور طي يک دهه اخير سالانه هيچگاه به ۳ ميليون تن نرسيده است بر اين اساس در سال ۱۴۰۰ تعهد شرکت براي تهيه کودهاي يارانه‌اي در استان آذربايجان شرقي مقدار ۹۹ هزار و ۵۰۰ تن بود که تا تاريخ ۲۰/۱۰/۱۴۰۰ مقدار ۷۶ هزار و ۴۰۰ تن از اين سهميه تامين شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۱درصد رشد داشته است.

مهندس باقريان افزود: از مقدار تامين شده تا تاريخ فوق الذکر ۶۳ هزار و ۷۰۰ تن بين کشاورزان و بهره برداران توزيع شده که اين مقدار توزيع نسبت به توزيع سال گذشته حدود ۸ درصد افزايش نشان مي دهد.

مدير شرکت خدمات حمايتي کشاورزي استان آذربايجان شرقي در ادامه تصريح کرد: با وجود مصرف پايين کودهاي فسفاته و پتاسه در کشور در سالهاي گذشته، با ۵ برابر شدن قيمت کودهاي مذکور از ابتداي سال ۱۳۹۹ به علت تغيير نرخ ارز تخصيصي از رسمي به نيمايي، ميزان مصرف اين دو نوع کود مجدداً کاهش يافته و با مقادير توصيه شده توسط مراکز تحقيقاتي فاصله بيشتري پيدا کرده است.

مهندس باقريان با اشاره به نقش کودهاي شيميايي در کيفيت و کميت محصولات کشاورزي به لزوم توجه به ارتقاء سطح سلامت جامعه اشاره کرد و افزود: هم اکنون کم مصرفي در کودهاي فسفاته و پتاسه به يکي از دغدغه‌هاي مهم کارشناسان و مديران بخش کشاورزي تبديل شده است.

مدير شرکت خدمات حمايتي کشاورزي استان در خصوص مصرف کود اوره بيان کرد: ميزان ازت توصيه شده توسط مؤسسه تحقيقات خاک ‌و آب براي کشور ساليانه بين ۲.۵ تا ۲.۷ ميليون تن است و اين در حالي‌است که به طور متوسط مصرف کود اوره در کشور طي يک دهه اخير همواره کمتر از ۲ ميليون تن در سال بوده است و بيشترين ميزان مصرف کود اوره در سال ۱۳۹۹ نيز بين ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن کمتر از مقادير توصيه شده توسط مؤسسه تحقيقات خاک ‌و آب بوده است لذا در کود اوره نيز ما دچار پٌرمصرفي نيستيم.

مهندس باقريان درخصوص کيفيت کودهاي شيميايي تدارک شده توسط شرکت خدمات حمايتي کشاورزي تصريح کرد: فرايند تأمين، توزيع و مصرف کودهاي تدارک شده در چارچوب «سامانه کنترل کيفي» با نظارت کامل صورت گرفته و از بالاترين کيفيت ممکن برخوردار است و چنانچه کودي داراي کيفيت نامناسب باشد به طور سيستماتيک شناسايي و از چرخه توزيع خارج مي‌شود.

به گزارش روابط عمومي شرکت خدمات حمايتي کشاورزي استان آذربايجان شرقي، وي نتايج مثبت حاصل از آزمايشات مستمر مؤسسات تحقيقاتي و نظارتي از انبارهاي شرکت خدمات حمايتي کشاورزي را مؤيد کيفيت بالاي کودهاي تدارک شده توسط دولت دانست و ضمن اطمينان‌ بخشي به کشاورزان گفت: از کليه بهره‌برداران درخواست مي‌شود ضمن رعايت نکات فني در مصرف نهاده‌ها مطابق دستورالعملهاي فني ابلاغي، کودهاي مورد نياز خود را صرفاً از شبکه رسمي فروش به ويژه کارگزاران شرکت خدمات حمايتي کشاورزي مستقر در شهرستانها تهيه کنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.