شخصیت های واقعی در داستان “ترلان ارسباران”

شخصیت های واقعی در داستان “ترلان ارسباران”

مانور فرخ‌زاد بر روی کتاب ترلان ارسباران بسیار خواهد بود کتابی که کل داستانش منطقه شجاعت پرور ارسباران را پوشش می‌دهد و همین ها نشانگر تعصب و علاقه ایشان نسبت به زبان و زادگاه دیار مادری اش می‌باشد.؛
ماه مهمانی خدا

ماه مهمانی خدا

خدایا مهمانی توست، میزبان تویی، سرور و محبوب تویی، روزی رسان تویی،؛
روزه‌داري و جوان‌تر شدن سلول‌هاي بدن

روزه‌داري و جوان‌تر شدن سلول‌هاي بدن

پیامبر بزرگ اسلام (ص)می فرمایند: “روزه بگیرید تا سالم بمانید.” آدینه پرس؛ در روزه‌داري، تمرکز بر امور معنوي بیشتر از وجوه سلامتي است. بسیاري از گروه هاي مذهبي مدت زماني را برای عبادات شان اختصاص مي دهند. مسلمانان هم از سحر تا غروب در طول ماه رمضان روزه مي‌گیرند؛ والتر لانگو، مدیریت موسسه طول عمر