میدان ولایت باسمنج نیاز به طراحی مجدد دارد

میدان ولایت باسمنج نیاز به طراحی مجدد دارد

میدان ولایت باسمنج که در مقابل شهرداری این شهر چند سال پیش با هزینه های میلیاردی احداث شده غیراستاندارد و غیر کارشناسی بوده و نیاز به طراحی و ایجاد تغییرات زیر ساختی در ان به چشم می خورد.؛