لزوم ایجاد و گسترش منافع مشترک ایران و آذربایجان از طریق فعالان بخش خصوصی

لزوم ایجاد و گسترش منافع مشترک ایران و آذربایجان از طریق فعالان بخش خصوصی

استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر ایجاد و گسترش منافع مشترک ایران و آذربایجان از طریق تجار، بازرگانان و فعالان بخش خصوصی گفت: فعال شدن پایانه مرزی خداآفرین یکی از اقدامات ضروری در این زمینه است که زیرساخت‌های آن از طرف ایران آماده بوده و مشکلی برای بازگشایی این مرز نداریم.؛